Legislacja

O rejestrze kandydatów na kierowców

3 lutego 2012

0bdfdbe39f7a3d307adb7b8c060e1ef03a334b17

e40553df51eaf3fea3e30a972137af0cb7329e8a

(Fot.: PD@N 415-31-32)

Powiaty negatywnie opiniują pomysł ministerstwa transportu pomieszczony w projektach aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a zakładający konieczność rejestracji w starostwach wszystkich kandydatów na kierowców. Twierdzą, że zapis jest niekonstytucyjny. Swoje stanowisko uzasadniają faktem, iż na wprowadzenie systemu musiałyby wydać kilkanaście milionów złotych, nadto niezbędne byłoby zwiększenie zatrudnienia, koszty samego systemu informatycznego i przeszkolenia pracowników obsługi. Przypomnijmy, iż sprawa dotyczy projektu rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zakłada on, że każdemu przyszłemu kierowcy starosta powiatowy będzie wydawał kartę kandydata. Posiadacz takiego dokumentu będzie mógł przystąpić do szkolenia i następnie do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wydanie karty poprzedzone ma być skomplikowaną procedurą: kandydat musi wypełnić wniosek, który zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym. Potem weryfikowane będą dane dotyczące kandydata - czy np. nie ma zakazu prowadzenia pojazdów, przeciwwskazań lekarskich lub psychologicznych. Dopiero kiedy przejdzie weryfikację, będzie mógł otrzymać kartę i udać się na naukę jazdy. Ale z punktu widzenia powiatu nie zamyka to sprawy, bo nadal będzie musiał prowadzić ewidencję kandydata. Ministerstwo mówi, iż system ma uszczelnić obieg dokumentów i zapobiec wydawaniu na lewo zaświadczeń o ukończonym szkoleniu. Zmiany miałyby być też na rękę przyszłym kierowcom, bo w procesie uzyskiwania uprawnień mogliby posługiwać się jednym dokumentem – kartą kandydata, a nie stertą zaświadczeń i wniosków, jak dzisiaj.

Z ostatniej chwili: Jak dowiadujemy się z publikacji “Dziennika Gazeta Prawna” ministerstwo “ugięło się pod naciskiem samorządów”. Dziennik powołuje wypowiedź: “Projekt został zasadniczo zmieniony i uzupełniony. Ministerstwo przekaże go do ponownej analizy i oceny zespołowi ds. infrastruktury i polityki regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - przyznaje Katarzyna Kownacka z Ministerstwa Transportu. Najbliższe posiedzenie zespołu zaplanowano na 15 lutego.” I dalej czytamy: “Resort do niedawna twierdził, że nowe regulacje nie spowodują wzrostu kosztu obsługi kandydatów na kierowcę. Teraz jednak zmienił zdanie. W nowej wersji projektu rozporządzenia czytamy, że szacunkowy koszt w skali kraju powinien wynosić ok. 5 mln zł. Zatem, statystycznie, zatrudnienie dodatkowego pracownika i utrzymywanie systemu rejestracji kandydatów miałoby kosztować każde starostwo jedyne... 16 tys. zł rocznie.” Skąd taka precyzyjna informacja? “Dziennik Gazeta Prawna” pisze – “w nowej wersji projektu rozporządzenia (sic!) czytamy”. Nasze pytanie – gdzie czytamy? Dostępny i ogłoszony projekt przedmiotowego rozporządzenia nosi datę 30 listopada 2011 r., nowego ministerstwo dotąd jeszcze nie opublikowało? Poprosiliśmy o wyjaśnienie w tej sprawie. O treści odpowiedzi będziemy informowali naszych Czytelników.