Legislacja

O świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

25 października 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W dokumencie będzie ujawnione potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej.