Legislacja

O szkoleniu - po uzgodnieniach międzyresortowych

16 marca 2009

Ministerstwo Infrastruktury – informacja

W okresie trzech lat od wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. regulującego zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców Ministerstwo Infrastruktury gromadziło informacje na temat problemów wynikających z interpretacji przepisów tego rozporządzenia. Informacje te były przekazywane zarówno przez osoby prywatne, a także przez stowarzyszenia, izby gospodarcze oraz organy samorządowe. Uwagi dotyczyły przede wszystkim zasad przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności czasu trwania egzaminu, kolejności wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, sposobu ich oceny a także niejednolitości zasad przeprowadzania egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy. W związku z powyższym został przygotowany projekt zmiany w/w rozporządzenia uwzględniający propozycje przepisów korygujących największe problemy wynikające z zebranych informacji. Pilne wprowadzenie w życie tych przepisów jest niezbędne do dalszego bezproblemowego funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.