Legislacja

O usuwaniu pojazdów w ustawie

22 sierpnia 2011

W życie weszła nowela ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2010.152.1018). Dotyczą one zmian w art. 130a, który reguluje zapisy w sprawie usuwania pojazdu z drogi.