Legislacja

O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw

1 września 2010

Zespół opracowujący aktualizację elektronicznego Prawa Drogowego przygotował - do pobrania - kolejną aktualizację ePD. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 września 2010 r. Ustawodawca znowelizował ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Opublikowano długo oczekiwane zmiany dotyczące organizacji zasad ruchu na drogach osiedlowych oraz przed hipermarketami.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 1.9.2010 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

zmieniająca ustawę Kodeks wykroczeń

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431