Legislacja

Obniżenie progu punktów na egzaminie teoretycznym?

8 sierpnia 2013

Dziennik “Gazeta Prawna” informuje o możliwości zmniejszenia progu punktów niezbędnych do zaliczenia egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Obniżona miałaby być obowiązkowa liczba 68 do 64. I egzamin zdany. Czy rzeczywiście będzie łatwiej zaliczyć część teoretyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy po obniżeniu progu o 4 punkty? Autor artykułu stawia tezę, iż właśnie “tak wyśrubowane wymagania (wraz z budzącym wątpliwości pytaniami) odbiły się na poziomie zdawalności nowego egzaminu”. A ten jak wieku od 10% w styczniu, powoli podnosi się do 30% po kilku miesiącach obowiązywania nowej ustawy. I tu mały cytat z dziennika: “To, że próg zaliczeniowy jest zbyt wysoki, przyznają nawet niektórzy dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. I to mimo że teoretycznie powinni się z tego cieszyć - każde kolejne podejście do egzaminu oznacza dodatkowe przychody dla WORD. Ośrodki odczuwają jednak skutki niżu demograficznego. Dlatego chcą zachęcić jak najwięcej osób do egzaminu. Razem z ośrodkami szkolenia kierowców naciskają na posłów sejmowej komisji infrastruktury, by do pomysłu namówili Ministerstwo Transportu. - Chodzi o obniżenie progu z 68 do 64 pkt - twierdzi rozmówca DGP.” Resort transportu jeszcze nie wypowiedział się w tej sprawie. Co zostanie usunięte z baz testów”. Dowiadujemy się, iż “z nieoficjalnych informacji, które potwierdziliśmy w kilku źródłach [redakcja “Dziennika Gazeta Prawna” – przyp. red. PD@N], wynika, że ujednolicenie miałoby polegać na pozostawieniu pytań dostarczonych przez ITS (bo ma większe doświadczenie w przygotowywaniu pytań na egzaminy).” Kto zdecyduje o kształcie samej bazy? Tadeusz Wachowski z PWPW przekonuje, że obecna sytuacja z pytaniami, które są zmieniane lub wycofywane z egzaminów, nie jest komfortowa także dla samych dostawców. Jego zdaniem rozwiązaniem problemu byłoby np. utworzenie komisji złożonej z przedstawicieli WORD-ów i Ministerstwa Transportu, gdzie wnioski o wycofanie lub modernizację pytania byłyby składane i rozpatrywane – jak informuje dziennik..