Legislacja

Obowiązek jazdy na światłach przez cały rok wpiszmy do ustawy

20 listopada 2006

“Auto-Świat” przypomina kampanię informacyjną związaną z promowaniem idei całorocznej jazdy na światłach, prowadzoną przez Koalicję na rzecz jazdy na światłach przez cały rok. W wyniku działania koalicji ideę wprowadzenia obowiązku jazdy na światłach w Polsce popiera już 45 parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie RP, w tym członkowie Komisji Infrastruktury. Do Ministra Transportu wpłynęło 14 interpelacji poselskich, a klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającej obowiązek jazdy na światłach przez cały rok. Według odpowiedzi na interpelacje, Ministerstwo Transportu przewiduje wprowadzenie obowiązku jazdy na światłach przez cały rok do nowelizacji Ustawy o ruchu drogowym; Projekt podlega obecnie konsultacjom wewnętrznym i najpóźniej w I kwartale 2007r. planowane jest jego przekazanie pod obrady Sejmu RP – czytamy w tygodniku.