Legislacja

Obowiązek jazdy z zapalonymi światłami

16 kwietnia 2007

ef684c3d4b7aa488301d3583a45b06a4465a11ba(192-1)

W Ministerstwie Transportu dbyła się konferencja prasowa w związku z wejściem w życie 17 kwietnia br. nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania przez cały rok. Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 5 tysięcy osób – to ogromny problem społeczny. Statystyki za 2006 r. mówią, że prawie 58% wypadków drogowych miało miejsce w okresie od marca do września, czyli w czasie dobrej widoczności, kiedy nie było obowiązku jazdy na światłach w ciągu dnia - powiedział Minister Transportu, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jerzy Polaczek. Wprowadzenie nowego obowiązku dla kierowców wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – zaznaczył Minister Jerzy Polaczek. Według szacunków Instytutu Transportu Samochodowego, rozszerzenie w Polsce obowiązku używania świateł w dzień także na miesiące od marca do września powinno zmniejszyć liczbę zabitych w wypadkach z udziałem co najmniej dwóch pojazdów o 20%. To pozwoliłoby uratować nawet kilkaset osób! Powołując się na jeden z raportów unijnych Polaczek powiedział, że używanie świateł mijania przez 24 godziny na dobę zmniejsza liczbę wypadków z udziałem co najmniej dwóch pojazdów od 5 do 15 proc. i około 32 proc. dla wypadków z udziałem motocyklistów.

ec2645119d41540cdfdb6c08e77a654c113c3e7d(192-2)

Od maja 2006 roku organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zawiązały Koalicję, aby skuteczniej zachęcać kierowców do jazdy na światłach, także w dzień, jeszcze bez ustawowego obowiązku. Wszystkim organizacjom pozarządowym i firmom działającym w Koalicji na rzecz jazdy na światłach cały rok składam serdeczne podziękowania. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania oraz zmiany legislacyjne wpłyną na znaczną poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach - powiedział Minister Jerzy Polaczek.