Legislacja

Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

17 czerwca 2011

Opublikowano Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Wytyczne, o których mówi komunikat są stosowane od dnia 18 maja 2011 r. 

Słowa kluczowe transport publiczny
Źródło Monitor Polski – 2011.47.547