Legislacja

Obowiązkowe szkolenie podstawowe dla kierowców ADR

25 lipca 2006

UWAGA! Od 1 stycznia 2007 r. szkolenie podstawowe będą musieli przejść wszyscy kierowcy wożący materiały niebezpieczne. Także ci, którzy robią to pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t – przypomina “Rzeczpospolita”. Natomiast kierowcy przewożący materiały niebezpieczne w cysternach muszą przejść szkolenie specjalistyczne. To samo dotyczy kierowców przewożących materiały wybuchowe oraz materiały promieniotwórcze. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. W roku poprzedzającym utratę ważności kierowca powinien ukończyć kurs dokształcający i uzyskać nowe zaświadczenie ADR lub przedłużyć stare.