Legislacja

Obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

24 kwietnia 2012

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych. Akt implementuje prawo unijne, a przede wszystkim w założeniu ma podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Ustawa wdraża dyrektywę 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Zmiany stanowią oraz wdrażają procedury zarządzania bezpieczeństwem dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, co w konsekwencji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

 

Informacja w sprawie

ustawy z dnia 13 stycznia 2012r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa wdraża dyrektywę 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Wprowadzone zmiany w ustawie o drogach publicznych mają na celu ustanowienie oraz wdrożenie procedur w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, co w konsekwencji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Uchwalone zmiany w ustawie o drogach publicznych polegają na:

-wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,

-określeniu wymagań wobec audytora, który przeprowadza audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (odpowiednie wyższe wykształcenie, 5-letni staż pracy w drogownictwie, specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem).

Regulacje ustawy będą stosowane w odniesieniu do planowania, projektowania, budowy oraz na etapie zarządzania drogami publicznymi należącymi do transeuropejskiej sieci drogowej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.