Legislacja

Obowiązkowy kurs kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych

27 września 2006

Do Sejmu trawił projekt nowelizacji ustawy transportowej - projekt wymogła na nas unijna dyrektywa. Dzięki niej realizujemy zobowiązania wynikające z przynależności do Unii Europejskiej, a jednocześnie mamy podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach. Wprowadzenie jednakowych w całej Unii wymagań dla kierowców-transportowców ułatwi dostęp naszym kierowcom do pracy za granicą, polskim przewoźnikom do pracowników z innych krajów unijnych oraz kierowców spoza Unii, którzy spełnią wymagania dyrektywy. Każdy kierowca zatrudniany w firmie przewozowej po raz pierwszy będzie musiał najpierw przejść kwalifikację wstępną. Będą one organizowane w ośrodkach szkolenia prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru u wojewody. Test kończący kwalifikację wstępną pisany będzie przed specjalną komisją (powołaną przez wojewodę) w ośrodkach szkolenia. Obowiązujące będzie też szkolenie okresowe kierowców. Będzie się ono odbywało w ośrodkach szkolenia w formie kursu co pięć lat. Kurs kwalifikacyjny będzie wymagał kosztownej infrastruktury technicznej, np. autodromu dla pojazdów ciężkich czy symulatorów do jazdy w warunkach specjalnych, projekt przewiduje możliwość "podzlecania" ćwiczeń wymagających takiego sprzętu. Mogłyby je prowadzić np. ośrodki doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). W związku z tym powstać ma nowy rodzaj działalności gospodarczej - prowadzenie ODTJ. Nadzór nad taką działalnością ma sprawować wojewoda. Każdy kierowca trudniący się przewozem drogowym będzie miał też wystawioną przez pracodawcę książkę kierowcy. Zapisane w niej zostaną informacje o badaniach lekarskich i psychologicznych, pojazdach, którymi dana osoba jeździ, i o ukończeniu innych specjalistycznych kursów czy zdobyciu uprawnień. Stan zdrowia kierowców trzeba sprawdzać częściej i dokładniej - twierdzą autorzy projektu i chcą wprowadzić częstsze badania kierowców. Propozycje przewidują, że badania lekarskie i psychologiczne będą wykonywane do 60. roku życia co pięć lat, a potem (powyżej 60 lat) - co 30 miesięcy.

Jak jest

Jak ma być

Badania są wykonywane w zależności od wieku kierowcy: do 55. roku życia - co 5 lat; od 56. do 65. - co dwa lata; powyżej 65 lat - co roku.

Badania lekarskie i psychologiczne mają być wykonywane do 60. roku życia co pięć lat, powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Wśród warunków zatrudnienia wymienia się: odpowiedni wiek, właściwe prawo jazdy, dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Nowe warunki: ukończenie kwalifikacji wstępnej, ukończone szkolenie okresowe.

Pracodawcy wystawiają zaświadczenia o zatrudnieniu, odbierają oświadczenie o badaniach lekarskich itd.

Pojawić się ma książka kierowcy.

W prawie jazdy kierowcy nie wpisuje się potwierdzenia spełnienia wymagań.

Kierowca musi uzyskać wpis do polskiego prawa jazdy.

Dzisiejsze formy szkolenia przestaną istnieć.

Pojawią się nowe formy działalności gospodarczej - ośrodki szkolenia techniki jazdy.