Legislacja

Obowiązują nowe warunki techniczne pojazdów policyjnych

31 maja 2007

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć:1) niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem "POLICJA" barwy białej; na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle; napis "POLICJA" barwy białej może być także umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany), albo 2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy niebieskiej odblaskowej z dodatkowymi prostokątnymi elementami folii odblaskowej koloru białego, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; napis "POLICJA" barwy białej odblaskowej powinien być umieszczony po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym barwy niebieskiej. Pokrywa silnika powinna być pokryta folią w kolorze niebieskim z odblaskowym napisem koloru białego "POLICJA"; na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle; napis "POLICJA" barwy białej może być także umieszczony z tyłu pojazdu. Samochód osobowy Policji o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupé w przypadku: 1) nadwozia o barwie niebiesko-granatowej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej; drzwi boczne powinny mieć kolor biały nieodblaskowy; na pasie wyróżniającym drzwi bocznych przednich powinien być umieszczony napis "POLICJA" w kolorze niebiesko-granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia; 2) nadwozia o barwie srebrnej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy niebieskiej odblaskowej z dodatkowymi prostokątnymi elementami folii odblaskowej koloru białego, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; na pasie wyróżniającym drzwi bocznych przednich powinien być umieszczony napis "POLICJA" w kolorze białym odblaskowym, a na pasie wyróżniającym drzwi bocznych tylnych powinien być umieszczony znak gwiazdy policyjnej.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 23 maja 2007 r., Nr 90, poz. 604