Legislacja

Obowiązują nowele dotyczące homologacji

22 czerwca 2013

W życie wchodzi nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy 2007/46/WE z 5 września 2007 r., wprowadzającej jednolite zasady uzyskiwania homologacji pojazdów i ich części. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawa przepisów, dzięki którym uzyskanie w Polsce świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu umożliwi jego sprzedaż i dopuszczenie do ruchu w innych państwach członkowskich UE. Nowelizacja zawiera szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne i proceduralne. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2012 r. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent podpisał nowelizację 29 listopada 2012 r.