Legislacja

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

13 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o transporcie drogowym określająca, iż niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek jest naruszeniem ustawy i określono wysokość kary - 5 000 pln.

Źródła PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1048g (aktualizacja 26 - w przygotowaniu). Prawo Drogowe@NEWS