Legislacja

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

4 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Akt opublikowano 4 maja 2005 r.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 509b (Aktualizacja 39 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Słowa kluczowe rejestracja pojazdów
Źródło Prawo Drogowe@NEWS