Legislacja

Obowiązuje program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

25 lutego 2006

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Na rok 2006 wydatki KFD w wysokości 5 775 mln PLN zostaną sfinansowane z wpływów z: opłaty paliwowej (szacowanych na poziomie 1 030 mln PLN), zaciągniętych w roku 2005 w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytów na kwotę 555 mln ?, planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym, kredytów na łączną kwotę 500 mln ? do częściowego wykorzystania w roku 2006 (Projekt Modernizacji Dróg oraz Projekt Autostradowy ? odcinki autostrady A-1, A-6, A-4) oraz planowanej emisji obligacji w wysokości 200 mln ?.