Legislacja

Obowiązuje zmiana w ustawie o ruchu drogowym

25 grudnia 2007

W związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej ustawa z 24 sierpnia tego roku zmieniła 38 ustaw, których nowe przepisy obowiązują od 10 października. Tylko nowy ust. 2a w art. 72 prawa o ruchu drogowym wchodzi w życie 25 grudnia. Dotyczy on pojazdów sprowadzanych spoza państw Unii i EFTA i pozwala przedstawić zamiast dowodu rejestracyjnego inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w danym państwie. 

Źródło Dziennik Ustaw 2007.176.1238