Legislacja

Obowiązuje znowelizowany Kodeks cywilny

3 sierpnia 2008

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego – zmiany wprowadzone ustawą z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (2008.116.731). Znowelizowany kodeks wzbogacił się o nowe przepisy dotyczące służebności przesyłu; w związku z tym stosownymi zmianami zostały objęte także następujące ustawy: o księgach wieczystych i hipotece, prawo upadłościowe i naprawcze oraz kodeks postępowania cywilnego.

Słowa kluczowe Kodeks cywilny