Legislacja

Obszerna aktualizacja ePrawaDrogowego

6 lipca 2013

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 6 lipca 2013 r. Podstawową zmianą jest wprowadzenie do zbioru obowiązujących od dnia 22 czerwca br. nowych rozporządzeń tzw. pakietu homologacyjnego. W życie weszła także ustawa zmieniające ustawę o kierujących i ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Wśród projektów uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym - poświęconej odblaskom. Zachęcamy do lektury.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 6.7.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Uchwała

Senatu

w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie rejestracja i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Rozporządzenie

w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Rozporządzenie

w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Rozporządzenie

w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

Rozporządzenie

w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Rozporządzenie

w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Rozporządzenie

w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Rozporządzenie

w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431