Legislacja

Obwieszczenie w sprawie wysokości oplaty paliwowej 2011

20 grudnia 2010

Ministerstwo Infrastruktury:

Komunikat dotyczący obwieszczenia Ministra Infrastruktury

w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011

10 grudnia br. Minister Infrastruktury podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011. Stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, który w roku 2010 wyniósł 2,5%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony został w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13 października 2010 r.

Zgodnie z art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1571, z późn. zm) Minister Infrastruktury ogłasza stawkę opłaty paliwowej na kolejny rok.

Treść obwieszczenia:

dc129a5e8c22e9d575767ce4a31e53a9e53cc4a04b6654f5234cfe09b4d388b3ff6c60f463a473bc

(Fot.: PD@N 369-2-3)