Legislacja

Ocena skutków regulacji

Autor: Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS

28 października 2005

Podmioty na które oddziałuje akt normatywny:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną ze szkoleniem kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy;
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego;
Osoby chcące uzyskać lub podwyższyć uprawnienia: do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy),
instruktora nauki jazdy,
egzaminatora.

Źródło Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS