Legislacja

Ochrona danych kierowców

17 stycznia 2007

Generalny inspektor ochrony danych osobowych Michał Serzycki kwestionuje sposób gromadzenia danych kierowców, którzy popełnili wykroczenia zarejestrowane przez tzw. fotoradary. Na podstawie umów z gminami prywatne firmy zajmują się obsługą techniczną fotoradarów (co bez wątpienia stanowi czynność z zakresu kontroli ruchu drogowego) oraz sporządzają dokumentację, która jest podstawą wystawienia mandatu bądź wniosku do sądu o ukaranie kierowcy. Gdy firma informuje o numerach rejestracyjnych auta pirata drogowego, to upoważnieni urzędnicy gminni bądź strażnicy miejscy występują do centralnej ewidencji pojazdów o udostępnienie danych osobowych kierowcy. Tak pozyskane dane osobowe trafiają z powrotem do prywatnej firmy. “Taka praktyka nie jest odosobniona, a w niektórych regionach kraju wręcz powszechna. Budzi to poważne wątpliwości” - przekonuje Serzycki. Obecne przepisy nie dają podstaw do tego, aby uprawnienia do kontroli ruchu drogowego oraz związane z postępowaniem mandatowym, przypisane funkcjonariuszom publicznym, mogły wykonywać komercyjne firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Milczy o tym rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Warto też przypomnieć opinię rzecznika praw obywatelskich, który w ogóle kwestionuje art. 17 rozporządzenia uprawniający strażników miejskich do kontrolowania (wyłącznie zużyciem radarów) dozwolonej prędkości pojazdów, jako wydany z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Zapadł już pierwszy wyrok, w którym sąd jednoznacznie uznał, iż straż miejska nie ma prawa karać kierowców, których wykroczenie zarejestrowane zostało przez fotoradar. Generalny inspektor ochrony danych osobowych podkreśla, że skoro nawet to budzi wątpliwości, to tym bardziej niepokojące jest faktyczne przekazanie przez gminę takich kompetencji pracownikom firmy komercyjnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zdaniem generalnego inspektora dochodzi w tej sprawie do nielegalnej prywatyzacji zadań publicznych.

Słowa kluczowe fotoradary kierowcy mandaty