Legislacja

Od 30 września dzwonimy bez „O”

30 września 2009

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307, z późn. zm.), od 30 września br. rozpoczął się proces likwidacji prefiksu krajowego “0”, wybieranego obecnie przed numerem abonenta stacjonarnych sieci telefonicznych. Zmiany w numeracji krajowej będą odbywały się stopniowo i potrwają do 15 maja 2010 r.

Oznacza to, że począwszy od 30 września 2009 r., aby uzyskać połączenie w sieciach stacjonarnych, wystarczy wybrać numer, pomijając cyfrę “0” na początku.

W okresie przejściowym, od 30 września br. do 15 maja 2010 r. funkcjonować będą równolegle dwa schematy wybierania - z cyfrą “0” i bez cyfry “0”.

Wybierając “0” na początku numeru połączenie zostanie zrealizowane. 

Możemy również zostać poinformowani o nowym sposobie wybierania numerów, po czym nasze połączenie zostanie przerwane. Wówczas musimy ponownie wybrać żądany numer, zgodnie z nowym schematem.
Po 15 maja 2010 r. po wybraniu cyfry “0” przed numerem abonenta nie uzyskamy połączenia. Usłyszymy jednak komunikat informujący o zmianie w sposobie wybierania numerów, po którym połączenie zostanie rozłączone. Komunikaty takie będą nadawane do 15 stycznia 2011 r.

Słowa kluczowe Ministerstwo Infrastruktury