Legislacja

Od dziś egzaminy droższe

10 stycznia 2006

Dla katgorii B:

22 pln za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputera (dotychczas 20 zł),

40 pln za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej (dotychczas 40 zł)

112 pln za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B (dotychczas 74 zł),