Legislacja

Odblaski już w Dzienniku Ustaw

30 sierpnia 2013

2377d263126318d38f7537e4c9dd932bde2f0055

(Fot.: PD@N 472-13)

W Dzienniku Ustaw RP poz. 991 opublikowana została Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. I w nim tak oczekiwany zapis: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. W ramach komentarza jedno pytanie - czy będą przepisy wykonawcze?