Legislacja

Odpowiedzialność za wypadek na drodze wewnętrznej

20 lutego 2015

19d7e236c3b95207139ac05b0a82be3492f3eb39

(513-37)

“Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia: obowiązek dbania i utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości i dróg wewnętrznych spoczywa na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości. Jeśli tego nie dopełni, to właśnie on odpowiada za wypadek. Nie ma znaczenia, czy jest to droga dla pieszych, czy pojazdów. Powinien ją odśnieżać, oczyszczać z lodu, sprawdzać jej stan, konserwować, a w razie usterek - dokonać naprawy. Jeśli jego zaniedbania doprowadzają do tego, że bezpieczne przejście jest w praktyce niemożliwe, to za ewentualne szkody odpowiada właśnie on. I procedura postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia: szkodę należy zgłosić bezpośrednio zarządcy, najlepiej jak najszybciej po zdarzeniu. Kluczowe jest udowodnienie jego winy. Dlatego należy od razu udokumentować wydarzenie, bo obowiązek zebrania wszystkich dowodów związanych z wypadkiem, czyli zdjęcia i zeznania naocznych świadków potwierdzające zły stan drogi (oblodzenie, dużo błota pośniegowego) wynikający z zaniedbania zarządcy nieruchomości spoczywa na poszkodowanym. Można wezwać straż miejską, która jest zobowiązana do udzielenia pomocy. Jednocześnie sporządzi notatkę ze zdarzenia, która będzie dobrym dowodem w sprawie - radzi dziennik.