Legislacja

Ofiary wypadków drogowych dostaną szybkie zaliczki

7 lipca 2011

38c8298d21d36094699e90c91c6abbc4eb1ecdb9(Fot.: PD@N 393-29)

Senat RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który dopuszcza m.inn. umożliwienie wypłacania zaliczek poszkodowanym w wypadkach drogowych. I tak sąd lub prokurator będą decydowali o wypłacie zaliczki przez firmę ubezpieczeniową. Co najistotniejsze - decyzja taka będzie mogła być podjęta jeszcze przed prawomocnym wyrokiem sądowym, wystarczy tzw. “duże prawdopodobieństwo” na podstawie zebranych dowodów. Zmiany te dodane zostaną w nowym rozdziale pt.: “Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”. "Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę sytuacji pokrzywdzonego, zwłaszcza, gdy zachodzi potrzeba jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zaspokojenie jego bieżących potrzeb" - czytamy w uzasadnieniu. Za projektem oddano 91 głosów, przeciwnych nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nad podobnymi rozwiązaniami pracował resort sprawiedliwości, ostatecznie projekt został przygotowany jako inicjatywa Senatu.