Legislacja

Ograniczenia dla tirów odwołane

20 lipca 2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na podstawie § ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. 161, poz. 1565) informuje, że od dnia 20.07.2007 r. przestaje obowiązywać zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnych, kolejnych zakazów, w celu usprawnienia komunikacji i transportu drogowego niezależnie od temperatury wybrane drogi krajowe nie będą wyłączone z ruchu. Poniżej mapa tych dróg.

73465caa6318ac825e67aa96e432ca1fcff23102