Legislacja

Ograniczenia w ruchu

31 grudnia 2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach: 1 stycznia 2008 r. od godz. 8:00 do godz. 22:00 obowiązywał będzie zakaz ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.