Legislacja

Okres próbny przedmiotem analizy sejmowej Komisji Infrastruktury

14 stycznia 2016

7271795d693a8ff5136eca0531a9207acfcf5630

(531a-29 fot. Piotr Wagner)

Komisja Infrastruktury uchwaliła swój plan pracy na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r. W trakcie obrad pod przewodnictwem posła Grzegorza Schreibera, przewodniczącego Komisji, podjęto także wniosek dotyczący analizy przepisów ustawy o kierujących pojazdami, dokładnie jej artykułów 91-95, które dotyczą okresu próbnego. Przypomnijmy obowiązującego do 1 stycznia 2017 r. Wniosek złożył Rafał Weber. Mój wniosek jest spowodowany tym, iż już w tej kadencji parlamentu ustawą - Prawo o ruchu drogowym odroczyliśmy wejście tych przepisów w życie do 1 stycznia 2017 r. One wejdą - powiedzmy - za rok, natomiast w moim i nie tylko moim odczuciu powinny one zostać w pewnym zakresie zmienione - uzasadniał poseł. I dalej mówił: w art. 91 jest m.in. taki zapis, że między czwartym a ósmym miesiącem od otrzymania prawa jazdy kategorii B kierowca w okresie próbnym musi odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Takich ośrodków w tej chwili w Polsce jest około dwudziestu. Myślę, że jeżeli w ciągu roku powstaną dodatkowe, to ta liczba również nie zagwarantuje wykonania i realizacji takiego szkolenia. Nasuwa się wniosek, aby ten termin wydłużyć z czwartego np. do dwunastego albo dwudziestego czwartego miesiąca od otrzymania dokumentu prawa jazdy kategorii B. Ten artykuł również zabrania wykonywania zawodu kierowcy przez osobę, która posiada prawo jazdy kategorii B, przez osiem miesięcy od dnia otrzymania takiego dokumentu. Moim zdaniem, jest to również zapis dyskusyjny. W moim przekonaniu, narusza konstytucję i prawo do wykonywania dowolnego zawodu. I konkludował: z racji tego, że te przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, już w pierwszym półroczu br. powinny zostać poddane analizie. Wspólnie z ministrem infrastruktury i budownictwa, czy podsekretarzem stanu panem Szmitem, Komisja powinna wypracować takie zmiany, które z jednej strony będą zwiększały bezpieczeństwo na polskich drogach, z drugiej strony będą realne do wprowadzenia, z trzeciej strony nie będą ograniczały podstawowych swobód obywatelskich. Jak podkreślił poseł Bogdan Rzońca wniosek jest bardzo ważny, świadom tego jest także minister infrastruktury i budownictwa.