Legislacja

Okresowe ograniczenia ruchu

28 października 2007

Okresowe ograniczenia ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- 31 października 2007 r. (środa) - od 18:00 do 22:00

- 1 listopada 2007 r. (czwartek) - od 08:00 do 22:00

- 10 listopada 2007 r. (sobota) - od 18:00 do 22:00

- 11 listopada 2007 r. (niedziela) - od 08:00 do 22:00

ZMPD przypomina, że w okresie obowiązywania zakazów ruchu (jak np. w dniach 1 i 11 listopada) możliwy jest przejazd po drogach polskich pojazdów powyżej 12 ton, powracających z zagranicy. Ten wyjątek od zakazu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami: - przejazd odbywa się w celu zakończenia przewozu drogowego; - przejazd odbywa się do odbiorcy ładunku, który ma siedzibę w Polsce; - kierowca posiada ważną roczną winietę.

Pełna treść rozporządzenia ministra transportu z 31 lipca 2007 r. regulującego sprawę okresowych ograniczeń i zakazów ruchu znajduje się pod zakładką: Prawo krajowe - akty wykonawcze.

Słowa kluczowe ograniczenie ruchu