Legislacja

Opinia MTBiGM dot. uprawnień instruktorów kat. AM i A2

25 marca 2013

Kilkanaście dni wcześniej informowaliśmy o kolejnym zapytaniu skierowanym do Tadeusza Jarmuziewicza, którego autorem byli wspólnie przedstawiciele środowisk osk: LOK, OIGOSK, PIGOSK, PFSSK. I właśnie już jest opinia w sprawie jednej z tam sformułowanych wątpliwości (pkt 7). Dodajmy, iż wątpliwość taka została także sformułowana i zgłoszona podczas obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących działalność osk. Dotyczy uprawnień do szkolenia w zakresie kat. AM i A2 instruktorów nauki jazdy posiadających uprawnienia kat. A. Resort jednoznacznie stwierdza: “Ze względu na fakt, że uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii A dają uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii AM, A1 i A2, to w ocenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej instruktor nauki jazdy posiadający uprawnienia w zakresie kategorii A posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkolenia w zakresie kategorii AM, A1 i A2”. Jak komentuje to Roman Stencel, prezes OIGOSK, “w/w jednoznaczna opinia powinna zakończyć liczne spekulacje w portalach internetowych i wydawnictwach branżowych oraz alarmistyczne doniesienia o braku instruktorów do szkolenia w zakresie w/w kategorii praw jazdy”.

 

bd02daf00788d6ffba339c32ecb5a639472568f4

 

(Fot.: PD@N 459-85) 

I pierwszy komentarz:

293ca53f15afe04d5a6fbcefff6bbee160a0498a

(Fot.: PD@N 459-18) 

^ Tadeusz Sobotka (fot.), wiceprezes OIGOSK Oddział Terenowy nr 6 w Gdańsku, instruktor i właściciel osk

Witam!!!!!! Po otrzymaniu pisma jak w załączniku podpisanego przez Pana A. Bogdanowicza nie ma umocowania prawnego, jest to tylko interpretacja zapisu bez skutku prawnego. Po zasięgnięciu informacji w Starostwach, domagają się od nas umocowania prawnego. A z tego jasno wynika że starostowie będą od nas wymagali uprawnień do prowadzenia szkolenia w zakresie kat. AM, A2. Zwrócono nam uwagę, że w rozporządzeniu z dn.13 lipca 2012 r. tą kwestie zapisano - tekst poniżej.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2

Rozdział 10. Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów

§ 58. Właściwy organ ewidencyjny, wpisując osobę do ewidencji egzaminatorów:

2) w zakresie prawa jazdy kategorii:

d) A, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2.

Pozdrawiam Tadeusz Sobotka