Legislacja

Opłaty drogowe za zanieczyszczanie i hałasowanie

8 lipca 2008

Komisja Europejska zaproponowała kolejną nowelizację dyrektywy o tzw. eurowinietach, dotyczącej opłat drogowych dla ciężarówek powyżej 3,5 ton. Propozycja przewiduje różnicowanie opłat za przejazd w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, powodowanych przez emisje związane z ruchem drogowym i jego natężenie w godzinach szczytu. Ma to zachęcić przewoźników do zakupu bardziej ekologicznych pojazdów i zracjonalizowania planowania logistycznego i tras. "Dzięki temu to zanieczyszczający, a nie podatnik, będzie ponosić koszty szkód w środowisku naturalnym. Transport stanie się przez to bardziej ekologiczny, zmniejszą się emisje, zużycie paliwa przez ciężarówki spadnie o 8 proc., a na drogach będzie mniejszy tłok" - zapowiedział unijny komisarz ds. transportu Antonio Tajani. KE proponuje, by opłaty za przejazd były pobierane elektronicznie, a wpływy z tego tytułu przeznaczane były na projekty ograniczające negatywne skutki transportu, na przykład badania i rozwój w zakresie ekologicznych i mniej paliwożernych pojazdów. Nowelizowana ostatnio w 2006 roku dyrektywa o eurowinietach wprowadziła wspólny, przejrzysty system opłat w UE, uzależniając ich wysokość przede wszystkim od rzeczywistych kosztów budowy i utrzymania dróg i odległości przebytej przez samochody. Dotyczy to całej unijnej sieci transportowej, w której polskie drogi stanowią około 5 tys. km. Nie chodzi o jedną europejską stawkę, lecz jedynie o metodologię obliczania opłat. Propozycja trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady UE.