Legislacja

Opłaty za drogi w Unii Europejskiej

Autor: Gazeta Prawna

31 maja 2005

Unijna dyrektywa 1999/62/WE stanowi, iż w tym samym czasie nie można na ten sam odcinek drogi nałożyć opłat za przejazd i opłat za korzystanie z infrastruktury. Zapis dotyczy pojazdów ciężarowych (o masie nie mniejszej niż 12 ton), jednak powinny nimi zostać również objęte samochody ważące powyżej 3,5 tony.