Legislacja

Opublikowanie wizerunku sprawcy – nowy środek karny

30 maja 2007

Każdy, kto ma dostęp do Internetu, będzie mógł wejść na specjalną stronę i przejrzeć zdjęcia skazanych, którzy zostali ukarani przez sąd publikacją wizerunku - czytamy w "Rzeczpospolitej". W zmienianym właśnie kodeksie karnym i karnym wykonawczym pojawi się nowy środek karny - opublikowanie wizerunku sprawcy. Na specjalnej stronie dostępne będą nie tylko fotografie skazanych, ukaranych w ten właśnie sposób. Wszystkie dane będą ogólnodostępne. Wystarczy, że sąd orzeknie taki środek w wyroku. Wiadomo już, że techniczną i organizacyjną obsługę strony ma zapewnić Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji. Reszta leżeć będzie w gestii sądów. Jedynymi uprawnionymi do umieszczenia tzw. karty wizerunku sprawcy będą wydziały penitencjarne i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, utworzone w sądach okręgowych. Cała operacja, czyli uruchomienie systemu informatycznego, zakup oprogramowania gwarantującego wysoki poziom zabezpieczenia oraz upowszechnienie dostępności wizerunków, ma kosztować ok. 1 mln zł. Konieczne będzie też specjalne zabezpieczenie danych traktowanych jako wrażliwe przed bardzo prawdopodobnymi próbami usunięcia ich lub zmiany. Za zgodność danych, które pojawią się w Internecie, odpowiadają sądy. Czas publikacji biegnie od dnia pojawienia się na stronie, nawet gdy nastąpi przejściowa przeszkoda w jej funkcjonowaniu. Dolegliwość takiego środka karnego ma być tym większa, że zdjęcie i dane mają pozostać w Internecie do zatarcia skazania. Dostęp do danych, m.in. opublikowanych wizerunków sprawców, będzie możliwy dla każdego, kto ma komputer lub inne urządzenie podłączone do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron WWW. Za przeglądanie zdjęć i danych nie będzie się pobierać żadnych opłat, nie trzeba też będzie rejestrować osób ani uwierzytelniać wizyt i przeglądania.