Legislacja

Opublikowano nowe wzory zaświadczeń na przewozy drogowe

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

17 stycznia 2006

Rozporządzenie transportu i budownictwa z 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Określony wzór zaświadczenia i wypisu obowiązują od 1 lutego br. Dotychczasowe druki obowiązują okres, na który zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r. Traci moc rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r.