Legislacja

Opublikowano rozporządzenia dot. opłat za korzystanie z CEPiK 2.0

23 listopada 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowanym 23 listopada br. ogłoszono dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych dotyczące bazy CEPiK 2.0 (2015.1937 oraz 2015.1933). Oba z dnia 9 listopada br. Pierwsze z nich określa wysokość opłaty za udostępnienia danych jednostkowych z centralnej ewidencji pojazdów, warunki i sposób jej wnoszenia oraz sposób dokumentowania. Drugie z wymienionych dotyczy opłaty za udostępnienia z centralnej ewidencji kierowców. W imieniu ministra te akty wykonawcze podpisał G. Karpiński, były wiceminister resortu. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. Przypomnijmy 4. sierpnia br. prezydent RP podpisał nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i c centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz wyznaczyła 4 stycznia 2016 r. jako termin jej wejścia w życie, co miało pozwolić na uruchomienie zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK - CEPiK 2.0.