Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Akt obowiązuje z dniem 10 stycznia 2006 r.