Legislacja

Opublikowany przepis o światłach

2 kwietnia 2007

W dzienniku ustaw opublikowana została ustawa z 7 marca 2007 r. zmieniająca ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany przewidują, iż od 17 kwietnia br. obowiązywać będzie jazda na światłach mijania przez cały rok. W okresie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem, zamiast świateł mijania, będzie mógł używać świateł do jazdy dziennej. Z dniem wejścia w życie ustawy zmianie ulegną także pytania egzaminacyjne na prawo jazdy w zakresie używania świateł i pierwszej pomocy. Ponadto ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierującego obowiązek utrzymania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami w tunelach o długości ponad 500 m, znajdujących się poza obszarem zabudowanym, (np. dla samochodów osobowych w trakcie jazdy – jest to 50 m, w trakcie zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego – 5 m). Mając na uwadze doniesienia prasowe, Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z przyjętych rozwiązań wynika, iż ograniczenia te dotyczyć będą tylko i wyłącznie tuneli zlokalizowanych na drogach poza obszarem zabudowanym.