Legislacja

Organizacje wnioskują o zwolnienie pojazdów „L” z opłat ViaToll

18 maja 2014

5a563a7b25cee08645df7d292d6a779aa71b5260

(493-22)

Na stronie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK znajdujemy wniosek współpracujących organizacji społecznych reprezentujących ośrodki szkolenia kierowców zaadresowany do posła Stanisława Żmijana dotyczący zwolnienia pojazdów “L” z opłat drogowych ViaToll. Wniosek dotyczy procesowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (druk sejmowy nr 2184). Wystąpienie dotyczy pojazdów szkoleniowych - art. 24 ustawy o kierujących oraz tymi, którymi prowadzone są zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacji kierowców - art. 29b1 ustawy o transporcie drogowym.

Oto co czytamy w uzasadnieniu wniosku:

Projekt ustawy przewiduje ujednolicenie zasad zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców o zasięgu ogólnopolskim uważają, że przedłożona propozycja zwolnienia z opłat również pojazdów szkół nauki jazdy i pojazdów przeznaczonych do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzonych w ramach kursu kwalifikacyjnego obejmującego zajęcia praktyczne, to bez wątpienia bardzo rozsądne rozwiązanie, które może korzystnie wpłynąć na jakość szkolenia kierowców.

W chwili obecnej, każdy przejechany kilometr drogą płatną, jest dodatkowym kosztem dla szkoły, a co za tym idzie - dla kursanta. To sprawia, że kursanci nauki jazdy nie jeżdżą drogami ekspresowymi, czy autostradami zbyt wielu kilometrów o ile w ogóle to robią. Problem dotyczy także szkół, które nie mają “u siebie” ośrodka WORD. Przejazd odcinkami płatnymi nawet kilka razy dziennie raczej nie wchodzi w grę, bo znacząco podniosłoby to koszt szkolenia. Szkoły jazdy muszą zatem zrezygnować z płatnych tras, albo... zostawiać ciężarówkę w mieście, w którym jest zlokalizowany WORD, i dojeżdżać do niego z kursantem samochodem osobowym... Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Naszym zdaniem na drogach szybkiego ruchu występuje bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym, stąd też chyba nikt nie wątpi, że lekcja dla kursanta z jazdy po drogach ekspresowych i autostradach jest bardzo cenna. Może nie przyda się to na egzaminie państwowym, ale w życiu zawodowym z pewnością tak.

Podkreślamy również, że najgroźniejsze w skutkach wypadki z udziałem samochodów ciężarowych mają miejsce na drogach o dużym natężeniu ruchu tzn. na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych. Tam przede wszystkim giną ludzie.

Wskazujemy ponadto, że przepisy (art. 7 ust. 4) dyrektywy 1999/62/WEz 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe umożliwiają odstąpienie (po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską) od pobierania opłat drogowych między innymi od w/w pojazdów, którymi prowadzona jest nauka jazdy lub praktyczne zajęcia szkoleniowe w ramach kwalifikacji wstępnych kierowców.

Przedstawicielom branży szkoleniowej, zależy na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W związku z powyższym zasadne jest, aby opłaty drogowe nie stanowiły bariery ekonomicznej dla szkolenia kierowców na drogach płatnych. Szkolenia prowadzone właśnie na takich drogach są niezbędne dla ukształtowania i podniesienia kwalifikacji kierujących pojazdami. Proponowane zmiany nie będą mieć wpływu na dochody państwa natomiast wyraźnie poprawią jakość szkolenia kierowców w zakresie kategorii C1, C, C1+E, C+E i D1, D, D1+E, D+E.

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew RynasiewiczSekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

2. Członkowie podkomisji nadzwyczajnej.

Zredagowali: Krzysztof Szymański, Roman Stencel