Legislacja

Outsourcing utrzymania dróg

18 maja 2010

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje program o roboczej nazwie "utrzymaj standard", który przewiduje outsourcing usług związanych z utrzymaniem dróg - informuje "Puls Biznesu". Prywatne firmy wybierane będą w przetargu. Każda otrzyma zlecenie na utrzymanie konkretnej drogi w określonym przez GDDKiA standardzie. Dotyczyć to będzie m.in. sprzątania, koszenia trawy, malowania znaków, odśnieżania czy drobnych napraw nawierzchni. Na głównych trasach klasy A czy S zlecane będą kontrakty na utrzymanie dłuższych np. 150 km odcinków, które zarządzane będą liniowo. Na zwykłych drogach krajowych utrzymanie i zarządzanie będzie obszarowe. Pilotażowym odcinkiem będzie trasa S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski. Do podziału będą miliardy złotych.