Legislacja

Oznaczenia pojazdów kierowców w okresie próbnym

16 października 2012

6a994377991fd65d38f3a17f8cf651cd01edff85

(Fot.: PD@N 444-47)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało przygotowany przez Departament Transportu Drogowego projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Dodany zostaje m.in. paragraf 37a, w którym określono zasady oznaczania pojazdów samochodowych kierowanych przez kierowców będących w okresie próbnym, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. I tak: umieszcza się okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego: z przodu na szybie w jej prawym głównym rogu oraz z tyłu na szybie albo na nadwoziu pojazdu (w przypadku braku szyby) - w prawym górnym rogu. Przypomnijmy nalepka ma obowiązek trwać na pojeździe przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Dzisiaj projekt został właśnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.