Legislacja

Oznakowanie kolumn pojazdów uprzywilejowanych trzeba poprawić

13 lipca 2015

W interpelacji nr 33671 poseł Piotr Van der Cohen zapytał ministrów transportu i spraw wewnętrznych o sprawy poruszania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych po drogach publicznych. Uzasadniał: Obecnie zgodnie z odnośnymi przepisami ruchu drogowego, ma miejsce powszechna praktyka pilotowania kolumn pojazdów uprzywilejowanych przez samochody policji, żandarmerii lub BOR. Bardzo często pojazdy cywilne jadące w środku kolumny są pojazdami nie posiadającymi statusu indywidualnego uprzywilejowania (ich szczególny status wynika tylko z tego, że jadą w kolumnie, na której początku i końcu jadą radiowozy sygnalizujące uprzywilejowanie). Niestety wobec wszechobecnych korków na drogach, praktyka ta sprowadza wciąż realne zagrożenie w ruchu drogowym. Bowiem, gdy przez" korek" przebija się radiowóz na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, kierowcy co prawda, ustępują radiowozowi miejsca zjeżdżając na boki, ale niemal natychmiast po przejechaniu tego pojazdu, wracają na swoje poprzedni miejsca, zajeżdżając drogę podążającym za radiowozem pojazdom cywilnym, uznając ich za "cwaniaków", którzy próbują się załapać na tunel, tworzony przez pędzący radiowóz. Czynią to nieświadomie gdyż mają oni oczywiście świadomości, że "przecinają" kolumnę uprzywilejowaną, bo wozy w niej jadące nie są w żaden sposób oznakowane. Dramatem jest widok gdy z przodu jedzie radiowóz na sygnałach, po nim np. 1-3 autobusy czy wysokie busy (zasłaniające widok do tyłu, wiozące zagraniczną delegację a na końcu znów radiowóz na sygnałach. Inni kierowcy uczestniczący w ruchu nie mają żadnej możliwości zorientowania się, że jest to kolumna. Poseł dalej pyta: Czy Pani/Pan Minister uważa tę sytuację za bezpieczną? Czy zamierza Pani/Pan Minister dokonać inicjatywy ustawodawczej, żeby zmienić ten stan rzeczy? A można go zmienić w prosty sposób przez wprowadzenie przepisu, który będzie nakazywał, aby każdy pojazd jadący w kolumnie uprzywilejowanej, był doraźnie wyposażany np. przez prowadzący radiowózw ostrzegawcze światło pulsujące o kolorze niebieskim. Dotychczasowy status kolumny uprzywilejowanej w ruchu nie ulegałby zmianie, ale to wyraźne oznakowanie pojazdów poruszających się w kolumnie zlikwidowałoby obecną dezorientację innych uczestników ruchu oraz towarzyszące temu duże zagrożenie na drogach publicznych. Wspólnie czekamy na stanowisko ministrów.