Legislacja

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne

23 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Akt określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami przeładunkowymi towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1567). Które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 277, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).