Legislacja

Parkingi, na które usuwane są pojazdy ADR

1 grudnia 2012

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 listopada w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Jak określa ustawodawca parking powinien spełniać określone warunki, a tu: wyznacza się co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m x 20 m; miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m x 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających; miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków.