Legislacja

Paryż: porozumienie w sprawie zezwoleń zawarte

3 lutego 2011

Jak powiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, Ministerstwo Infrastruktury podpisało w Paryżu ze stroną rosyjską porozumienie dotyczące podziału zezwoleń na 3 lata. Polscy i rosyjscy przewoźnicy otrzymają w 2011 r. po 150 tys. jednorazowych zezwoleń na przewozy ładunków między tymi krajami. Taka sama ilość ma obowiązywać także w latach 2012-2013. W ramach puli 150 tys. zezwoleń na 2011 r. polscy przewoźnicy otrzymają 126 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne oraz 24 tys. zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich. Dotychczas Polska miała 150 sztuk tzw. umownych zezwoleń (pozwalających na wielokrotny wjazd na teren Rosji - PAP), co według stosowanych przeliczników pozwalało na wjazd do Rosji 1100 tirów, które mogły jeździć bez ograniczeń. Dawało to ok. 45-50 tys. przejazdów rocznie. Obecnie nasz kraj ma ponad 180 takich zezwoleń, co umożliwia stały wjazd 1600 ciężarówkom - tłumaczył Jarmuziewicz. "Od dzisiaj mamy tyle zezwoleń, ile nigdy w historii Polski" - powiedział wiceminister. Podkreślił, że umowa z Rosją, która została zawarta w nocy ze środy na czwartek w Paryżu, zwiększa polskie przewozy do Rosji o 20 proc. "Jutro nastąpi wymiana w ambasadach pierwszych pul zezwoleń, które zostaną rozdane przewoźnikom" - dodał.

1f88462de05b89a819db405121c7aa6f1d6f6823

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Zezwolenia na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją

1 lutego 2011 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Transportowej Rady Zarządzającej Międzynarodowego Forum Transportowego, podczas którego strona rosyjska odstąpiła od wprowadzonych we wrześniu 2010 r. ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w Federacji Rosyjskiej. Tym samym wszystkie zezwolenia, znajdujące się w systemie EKMT, upoważniają do wykonywania przewozów do i z terytorium FR.

Dla Polski oznacza to wzrost kwoty bazowej zezwoleń EKMT ze 153 w roku 2010 do 183 zezwoleń w 2011 r., co daje nam obecnie 1544 zezwoleń rocznych. Stanowi to, po przeliczeniu na zezwolenia roczne, z uwzględnieniem kategorii ekologicznej pojazdu, ok. 30% wzrost możliwości transportowych dla polskich przewoźników do/z Federacji Rosyjskiej z tytułu posiadania zezwoleń EKMT.

W wyniku tych decyzji, 2 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Tematem rozmów była sprawa kontyngentu zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na 2011 rok. Uzgodniono kontyngent zezwoleń w wysokości 150 000 szt. dla każdej ze stron. Przewoźnicy polscy, w ramach tego kontyngentu, otrzymają 126 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 24 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Dla zapewnienia stabilizacji w transporcie uzgodniono, że powyższy kontyngent  będzie obowiązywał także w latach 2012-2013. Ponadto ustalono, że jeżeli miałoby nastąpić zmniejszenie kontyngentu zezwoleń EKMT dla Polski, ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, strona polska ma prawo odstąpić do ustaleń dotyczących kontyngentu uzgodnionego ze stroną rosyjską w protokole posiedzenia Komisji Mieszanej z dnia 2 lutego 2011 r

W efekcie przyjętych ustaleń strona polska dysponuje, w porównaniu do roku ubiegłego większymi, co najmniej o ok. 20%, możliwościami przewozowymi do Federacji Rosyjskiej. 

Ustalenie kontyngentu oraz uzgodnienie szybkiej wymiany zezwoleń pozwala na niezwłoczne uruchomienie operacji transportowych do/z Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie jest to pierwsze porozumienie ze strona rosyjską, zapewniające możliwość zaplanowania operacji transportowych w perspektywie kilkuletniej.

(Fot.: PD@N 373-15)