Legislacja

Pierwsza transza deregulacji - pierwsze czytanie w Sejmie

8 listopada 2012

f8f199b556e1649bcd33f5d63b3b6a7eaf72d1c8

(Fot.: PD@N 446-31)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości: Konsultacje tej ustawy były bezprecedensowo szerokie, brało w nich udział ponad 500 podmiotów – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w Sejmie, gdzie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanej w MS ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.  

Przypomnijmy, regulacje - o których dzisiaj debatowano - obejmują zmiany 28 ustaw. Przewidują częściową lub całkowitą deregulację 50 zawodów. - Deregulacja to szansa dla kilkudziesięciu tysięcy młodych Polaków, by znaleźli pracę – tłumaczył Minister Jarosław Gowin. - Kolejnym pozytywnym wynikiem przygotowanych przez nas zmian będzie podniesienie jakości usług. Wszędzie na świecie skutkiem deregulacji jest podniesienie konkurencyjności gospodarki i ogólny wzrost dynamiki gospodarki - dodał.

Minister spotkał się dzisiaj w Sejmie również z członkami Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, z którymi dyskutował o deregulacji. Wcześniej - w trakcie konsultacji - spotkał się z niemal wszystkimi klubami parlamentarnymi.

Projekt I transzy ustawy deregulacyjnej Rada Ministrów przyjęła 25 września 2012 r.

Pierwotnie projekt ustawy otwierał dostęp do 49 zawodów. Przyjęta lista liczy 50 profesji. Zmiana wynika z faktu objęcia deregulacją wszystkich siedmiu - a nie trzech, jak pierwotnie zakładano - zakresów uprawnień geodetów (poprzez skrócenie okresów wymaganych praktyk), przy jednoczesnym przesunięciu na następny etap trzech zawodów regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze (mechanik wiertni, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych i spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), co podyktowane jest chęcią kompleksowego zderegulowania wszystkich zawodów zawartych w tej ustawie.

- Liczę na to, że nasze propozycje poprze nie tylko koalicja, ale i kluby opozycyjne – powiedział Minister Sprawiedliwości.

II transza deregulacji 2 października 2012 r. trafiła do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Szczegóły I i II transzy deregulacji znajdziecie Państwo

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

ec09babaa464a66283f3a059d3a5f740bff44571

(Fot.: PD@N 446-32sejm rp Krzysztof Białoskórski)

8 listopada br. w pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej przewiduje zmniejszenie liczby zawodów regulowanych. Propozycja ta stanowi pierwszy etap otwierania dostępu do tych profesji poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. uzyskiwania certyfikatów, licencji). Zgodnie z projektem całościową lub częściową deregulacją byłoby objętych 50 zawodów. Otwarciu mają podlegać m.in. zawody: adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, syndyka, urzędnika sądowego i prokuratury, detektywa, pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia, pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Projekt wpłynął do Sejmu 8 października 2012 r. 16 października 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do jego rozpatrzenia posłowie przystąpią w bloku głosowań.