Legislacja

Piesi/ruch pieszych: Komisja Infrastruktury poparła uchwałę Senatu

8 października 2015

bfd137b9b936c57d977def1104485dd7885887c1

(525-12)

Zrealizowano zaplanowane posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Po zmianie porządku dziennego rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3976). Posłowie postanowili zarekomendować Sejmowi przyjęcie uchwały. Oznacza to, iż procesowany od ponad dwóch lat projekt i następnie przyjęty zostanie odrzucony i nie wejdzie w życie.

Fragment zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury:

(...) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Łukasz Twardowski: Panie przewodniczący. Stanowisko rządu do projektu ustawy było prezentowane od samego początku debaty i się nie zmieniło. Jesteśmy absolutnie za przyjęciem tego rozwiązania.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO): Bardzo dziękuję. Wysoka Komisjo. Proponuję rozstrzygnięcie kwestii. Pytam Wysoką Komisję, kto jest za przyjęciem wniosku Senatu? Wniosek jest bardzo jasny i jednoznaczny. Kto jest za wnioskiem Senatu, (...)

Sekretarz Komisji Marcin Mykietyński: 13 głosów “za”, 10 - “przeciw”.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO): Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek Senatu uzyskał akceptację Komisji. Dziękuję. (...)