Legislacja

Pieszy jest zobowiązany, czy powinien n nosić odblaski?

26 czerwca 2013

7144dfc51c5c08a544da1cac7d675291ce2730c2

(Fot.: PD@N 468-55)

Senator RP Łukasz Abgarowicz zaproponował zmianę zapisu w uchwalonej w czerwcu ustawie zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy ona zniesienia obowiązku noszenia odblasków przez pieszych po zmroku poza terenem zabudowanym. Poprawka zmienia zapis, iż pieszy “jest zobowiązany” na sformułowanie “powinien”. Druga zaakceptowaną poprawkę będzie zmiana okresu wejścia w życie ustawy z 3 na 12 miesięcy. Senat przyjął także poprawkę Marka Martynowskiego, która zawęziła obowiązek noszenia odblasków do dróg krajowych i wojewódzkich. Ustawę, wraz z zaproponowanymi poprawkami, poparło 82 senatorów, żaden nie był przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Senat RP: Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 1098, 1343 / druki senackie nr 382, 382 A 

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zobowiązanie pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wyjątek od tej zasady będzie stanowić poruszanie się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania.
Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.  

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 382 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.